Înregistrarea actului de deces, cu eliberarea certificatului

 

 

 

 

Informaţii generale

 

Întocmirea actului de deces reprezintă procedura de înregistrare a decesului în baza declaraţiei de deces, în termenul şi condiţiile stabilite de lege.

 

Declaraţia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data producerii decesului. Acest termen cuprinde atît ziua în care sa produs decesul, cît şi ziua în care se face declaraţia.

 

În cazul  înregistrării decesului în baza certificatului constatator de deces ce a depăşit termenul de un an de la data cînd s-a produs evenimentul, întocmirea actului de deces are loc în limitele procedurii de înregistrare ulterioară a actului de stare civilă.

 

În anumite cazuri înregistrarea decesului este efectuată cu respectarea condiţilor fixate pentru reconstituitrea actului de stare civilă:

 

 

Au obligaţia de a face declaraţia de deces:

 

 

 Sus

 

 

Acte necesare pentru înregistrarea decesului
 

 

La momentul înregistrării decesului declarantul este obligat să prezinte urmărtoarele acte:

 

 

 

 

În cazuri speciale:

 

 

 Sus

 

 Locul, termenul şi costul

 

Actul de deces se întocmeşte în urma declaraţiei verbale:

 

 

 

Înregistrarea actului de deces, cu eliberarea certificatului se efectuiază în ziua adresării  gratuit.

 

 Sus

 

Adresaţi o întrebare