Informaţii generale

 

Divorţul reprezintă o procedură de desfacere a căsătoriei în mod legal, atunci cînd continuarea acesteia a devenit imposibilă din motive temeinice, pentru cel (cei) care cere desfacerea.

 

Căsătoria poate fi desfăcută prin două modalităţi:

 

 

 Sus

 

 

Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei

 

Înregistrarea actului de divorţ în temeiul declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei are loc  în cazul în care soţii nu au copii minori comuni ( inclusiv, adoptaţi în comun), nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

 

În cazul în care unul din soţi nu are posibilitate de a se prezenta personal la serviciul stare civilă, în vederea depunerii declaraţiei comune, manifestarea lui de voinţă poate fi expusă într-o declaraţie separată, semnătura căruia va fi autentificată în modul stabilit de legislaţie.

 

Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei. Absenţa nemotivată a unuia dintre soţi la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.

 

Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

 

La depunea declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 

 

Declaraţia comună a soţilor privind desfacerea căsătoriei se depune la Serviciul stare civilă

 

 

 

Sus

 

 

Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi privind desfacerea căsătoriei

 

Temei pentru înregistrarea actului de divorţ constituie declaraţia unuia dintre soţi, în cazul în care există:

 

 

Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

 

Pentru înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 

 

Înregistrarea actului de divorţ se efectuează la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei respective.

 

Pentru a solicita desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei unuia dintre soţi actului de divorţ vă puteţi adresa la  Serviciul stare civilă

 

 

Sus

 

 

Înregistrarea actului de divorţ în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei

 

 

Înregistrarea actului de divorţ în baza hotărîrii judecătoreşti constituie o modalitate de desfacere a căsătoriei pe calea judecătorească, cu înregistrarea ulterioară a actului de divorţ la serviciul stare civilă.

 

Instanţa judecătorească examinează cereri de desfacere a căsătoriei în cazurile în care soţii au copii minori comuni (inclusiv, adoptaţi), există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

 

Căsătoria se consideră desfăcută la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă şi irevocabilă.

 

Pentru completarea actului de divorţ este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 

 

Înregistrarea actului de divorţ se va efectua gratuit în termen de 3 zile de la data primirii copiei hotărîrii judecătoreşti de către SSC*.


Completarea actului de divorţ în temeiul hotărîrii judecătoreşti se va efectua în ziua adresării şi costă 100 lei separat pentru fiecare din soţi*.

 

*  În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Direcția generală stare civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

 

Pentru înregistrarea  actului de divorţ sau completarea acestuia vă puteţi adresa  la  Serviciul stare civilă în a cărui raza teritorială se află instanţa de judecată  care a emis hotărîre privind desfacerea căsătoriei.

 

 

 Sus

 

 

Înlesniri* 

 

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate următoarele categorii de solicitanţi*:

 

 

*În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Direcția generală stare civilă şi serviciile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008).

 

 

 Sus

 

 

Servicii complimentare* 

 

La solicitarea serviciului privind desfacerea căsătoriei puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

 

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebare