Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Notă de informare a subiecţilor datelor cu caracter personal

Notă de informare a subiecţilor datelor cu caracter personal

 

Serviciul Stare Civilă aduce la cunoştinţa persoanelor fizice despre prelucrarea datelor cu caracter personal în Sistemul „Registrul de stat al actelor de stare civilă” la prestarea serviciilor de stare civilă aferente înregistrării, modificării sau anulării actelor de stare civilă, precum şi eliberării informaţiilor sau documentelor de stare civilă (certificate, extrase, avize etc.) în temeiul actelor de stare civilă.
Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, ale Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă şi Regulamentului privind prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter personal în sistemul „Registrul de stat al actelor de stare civilă”, aprobat prin Ordinul SSC nr. 98 din 30.12.2013 cu privire la aprobarea Politicii de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului Stare Civilă, cu modificările şi completările ulterioare, ţinînd cont de următoarele:
Scopul prelucrării informaţiilor ce conţin date cu caracter personal în Sistemul „Registrul de stat al actelor de stare civilă” constă în asigurarea înregistrării de stat a actelor de stare civilă, în conformitate cu prevederile Legii privind actele de stare civilă, cu gestionarea ulterioară a acestora în condiţiile legii, precum şi ţinerea registrelor de stare civilă.
        Prelucrarea datelor cu caracter personal, întru realizarea scopului precizat supra, va fi efectuată prin următoarele acţiuni şi sarcini funcţionale, în condiţiile şi procedeele stabilite prin lege, tratatele/convenţiile/acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte sau pe bază de reciprocitate interstatală:
a)colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul declaraţiilor de înregistrare a actelor de stare civilă, cererilor de modificare/anulare a actelor de stare civilă, altor tipuri de solicitări/demersuri/sesizări ale persoanelor fizice şi juridice;
b)stocarea datelor cu caracter personal în resurse informaţionale de asigurare a înregistrării automatizate a actelor de stare civilă, în registre de evidenţă şi baze de date;
c)transmiterea datelor cu caracter personal în scopul formării şi actualizării Registrului de stat al populaţiei;
d)constituirea dosarelor de înregistrare, modificare sau anulare a actelor de stare civilă;
e)iniţierea anchetelor de serviciu privind legalitatea înregistrării actelor de stare civilă şi/sau eliberării unor documente de stare civilă;
f)verificarea autenticităţii documentelor eliberate de oficiile stare civilă şi Serviciul Stare Civilă;
g)operarea menţiunilor în actele de stare civilă în temeiul hotărîrilor judecătoreşti, actelor oficiale ale organelor de stare civilă şi altor autorităţi publice (din ţară şi din străinătate);
h)consultarea şi utilizarea datelor cu caracter personal în contextul desfăşurării proceselor interne de lucru ale Serviciului Stare Civilă, pentru realizarea prerogativelor sale de autoritate publică şi sarcinilor de bază instituţionale;
i)furnizarea informaţiilor din conţinutul actelor de stare civilă instituţiilor în drept să solicite şi să obţină datele cu caracter personal;
j) examinarea petiţiilor persoanelor fizice, demersurilor parvenite din partea autorităţilor publice şi altor instituţii, misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova acreditate în străinătate, altor organe de stare civilă.
Durata prelucrării. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc după cum urmează:
-datele sistematizate în registrele de stare civilă - pe perioada aflării în păstrare provizorie departamentală a actelor de stare civilă (100 ani), după care acestea se transmit spre păstrare permanentă Serviciului de Stat de Arhivă,
-datele sistematizate în alte materiale de arhivă (durata de păstrare este prestabilită prin art. 80 al Legii privind actele de stare civilă şi diferă în funcţie de categoriile materialelor de arhivă), după care acestea se distrug.
Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate: Accesul la datele cu caracter personal din conţinutul actelor de stare civilă este permis:
-subiecţilor datelor cu caracter personal (cu drept de intervenţie asupra acestora, în caz de necesitate a actualizării, blocării lor sau alte în cazurile prevăzute de lege);
-persoanelor responsabile pentru prelucrarea datelor, angajaţi autorizaţi ai Serviciului Stare Civilă;
-instanţelor judecătoreşti, a procuraturii, a organelor de urmărire penală, a autorităţii tutelare, precum şi la cererea altor organe de stare civilă (în temeiul art. 18 al Legii nr. 100-XV din 21 aprilie 2001 privind actele de stare civilă),
-misiunile diplomatice străine sunt informate despre înregistrarea căsătoriilor şi decesurilor străinilor la organele de stare civilă ale Republicii Moldova (în temeiul art. 18 al Legii nr. 100-XV din 21 aprilie 2001 privind actele de stare civilă)
-altor autorităţi sau instituţii publice, în drept legal să solicite şi să obţină informaţii, în condiţiile legii.
Dezvăluirea prin transmitere sau diseminare a datelor cu caracter personal în alte scopuri decît cel indicat este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

 

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Serviciul Stare Civilă al Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, mun. Chişinău, bd. M. Viteazul, nr. 11/1.

Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele