Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

image

 Cel mai bun Oficiu stare civilă

al anilor 2015-2016

 

Pe data de 05.05.2017, cu prilejul aniversării a 60 de Ani de la crearea organului central de specialitate Biroului Republican al Actelor de Stare Civilă”, în sediul Serviciului Stare Civilă, a avut loc evenimentul de totalizare a rezultatelor Concursului republican “Cel mai bun OSC pentru anii 2015-2016”.

Trecut, prezent şi viitor, iată capitolele unui destin omenesc. Trecut, prezent, viitor – pilonii care susţin realizarea plenară a potenţialului Serviciului Stare Civilă, valorificat într-o activitate prodigioasă de 60 de Ani, activitate ce înglobează în sine atât realizarea principiului supremaţiei legii în materie de stare civilă, cât şi cel de menire socială în promovarea cultului familiei.

Astfel, devenind o tradiţie frumoasă, cu ocazia Zilei profesionale a funcţionarilor sistemului organelor de stare civilă, au fost anunţate rezultatele Concursului republican „Cel mai bun OSC al anilor 2015-2016”.

Organizarea Concursului republican „Cel mai bun OSC” are drept scop stimularea abilităţilor profesionale, precum şi perfecţionarea continuă a funcţionarilor subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Stare Civilă, fiind bazat pe condiţii echitabile şi competitive pentru toţi participanţii la acest Concurs.

Astăzi, afirmăm cu certitudine că cel mai complex Concurs, ce reflectă toate domeniile de activitate al oficiilor stare civilă, lansat în anul 2004, prin aprobarea la data de 20 aprilie 2004 a Regulamentului respectiv, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă una din cărţile de vizită din plenitudinea evenimentelor oficiale organizate de către Serviciul Stare Civilă.

În acest context, conform prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea Concursului „Cel mai bun oficiu stare civilă”, aprobat prin Ordinul nr. 99 din  31 decembrie 2013 al  Serviciului Stare Civilă, precum şi ca urmare a   evaluării rezultatelor activităţii oficiilor stare civilă, de către Comisia de evaluare, instituită la data de 08 februarie 2017, au fost desemnate următoarele oficii teritoriale:

v Oficiile stare civilă premiante, cărora li s-au consemnat menţiuni, după cum urmează:

Ø  „Promotorul imaginii organelor de stare civilă” – OSC Făleşti;

Ø  „Cel mai solicitat Oficiu stare civilă”  – OSC sect. Rîşcani, mun. Chişinău;

Ø  “Legalitate şi imparţialitate” – OSC Sănătăuca.

 

v Oficiile stare civilă finaliste, după cum urmează:

Ø  Locul I – Oficiul stare civilă sect. Botanica, mun. Chişinău;

Ø  Locul II – Oficiul stare civilă Edineţ;

Ø  Locul III – Oficiul stare civilă Călăraşi.

 

Cu acest prılej declarăm în mod ferm, că desfăşurarea unor asemenea evenimente ne mobilizează, încă o dată, pentru a ne exprima încrederea în calitatea inestimabilă a activităţii funcţionarilor organelor de stare civilă,  conjugând efortul constant pentru consolidarea şi perfecţionarea sistemului organelor de stare civilă şi, nu în ultimul rând, la îmbunătăţirea calităţii de prestare a serviciilor de stare civilă cetăţenilor, inclusiv promovarea spiritului de echipă necesar realizării priorităţilor şi obiectivelor clar stabilite.

 

Galerie foto

 


Inapoi
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele