Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

image

 

  STIMAŢI şi DRAGI COLEGI,

   

     Astăzi este momentul când întoarcem o filă remarcabilă în odiseea împlinită a funcţionarului din sistemul organelor de stare civilă - 100 Ani de la crearea organelor de stare civilă şi 60 Ani de la crearea Biroului Republican al Actelor de Stare Civilă.

     Plini de energie, forţă creatoare, aţi răspuns cu promptitudine, responsabilitate şi implicare noilor cerinţe condiţionate de perfecţionarea şi modernizarea activităţii sistemului organelor de stare civilă pe parcursul unui secol întreg!

     Astăzi se poate afirma cu certitudine că dăruirea de sine, profesionalismul, tenacitatea şi perseverenţa sunt calităţile – pilon care fortifică imaginea sistemului organelor de stare civilă şi înscrie în fila istoriei reuşite importante.

     Afirm fără exagerare că, prin contribuţia Dumneavoastră, Serviciul Stare Civilă la al său centenar aniversar  este catalogat drept o instituţie de succes, care răspunde noilor cerinţe, vizând implementarea tehnologiilor informaţionale şi promovarea valorilor general umane printre care un loc primordial îl ocupă formarea vertebrei esenţiale a unei societăţi - Familia.

     Am deosebita onoare de a remarca că împreună formăm o echipă forte în edificarea şi consolidarea sistemului organelor de stare civilă.

     Este momentul oportun pentru a-mi exprima încrederea în calitatea inestimabilă a rezultatelor Dumneavoastră ce  vor constitui şi pe viitor  un pas important pentru înscrierea altor succese notorii, asigurând stabilitatea şi progresul continuu.    

   Vă felicit cordial cu prilejul acestei sărbători  şi  Vă doresc să menţineţi în inimile Dumneavoastră acel nedomolit jăratic, care dintotdeauna a condus omenirea spre succes. Fie ca speranţa, gândurile şi faptele bune să sălăşluiască în sufletele Dumneavoastră, iar norocul să Vă lumineze calea!

 

  

 

 

           Cu multă gratitudine,                                     Lucia CIOBANU

           Director al Serviciului Stare Civilă

 

 

 

 

 

 

 


Inapoi
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele