Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

image

   Serviciul Stare Civilă modernizează

sistemul de comunicare online a instituției

  Serviciul Stare Civilă continuă să modernizeze procesele de bază ale instituţiei prin dezvoltarea de noi instrumente IT și, drept rezultat, dezvoltarea prestării electronice a serviciilor de stare civilă.

  În acest scop, Planul de acţiuni privind implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016 a fost finalizat cu succes.

  Ca urmare a încheierii Proiectului „Digitizarea fondului de arhivă” – 13.800.000 mil. de acte de stare civilă înregistrate în perioada anilor 1911-2007 au fost digitizate, verificate, validate şi stocate pe platforma guvernamentală MCloud.

  Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de stat al actelor de stare civilă” a fost implementat în toate subdiviziunile prestatoare de servicii de stare civilă atât la nivel central, cât şi cel teritorial, ceea ce a contribuit esenţial la desconcentrarea solicitărilor privind eliberarea documentelor de stare civilă de pe actele de stare civilă digitizate pentru perioada anilor 1915-1944, precum și posibilitatea de extindere a serviciilor electronice de stare civilă prin intermediul portalului guvernametal www.servicii.gov.md și la terminalele de plată „Ghișeu multimedia”.

  Actualmente, graţie formării fondului de arhivă digital al registrelor de stare civilă și posibilităţii de furnizare a informației de către toate subdiviziunile ale SSC, pentru obţinerea  documentelor de stare civilă nu este necesară deplasarea cetăţenilor, în mod concentrat, doar la o singură subdiviziune din cadrul SSC sau la un singur oficiu de stare civilă teritorial, unde sunt păstrate acte de stare civilă în baza cărora se eliberează documentele solicitate respective.

  Prin urmare, scopul de a reduce la maximum costurile suportate de cetăţeni în procesul prestării serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă a fost atins.

  Simultan, schimbul de informaţii în timp real între subdiviziunile structurale ale SSC permite prestarea serviciilor de stare civilă rapide şi calitative, asigurarea securităţii şi gestionării eficiente a datelor conţinute în actele de stare civilă, îmbunătăţirea comunicării la nivelul proceselor, reducerea timpului de răspuns la solicitările externe şi, astfel, contribuind la creşterea calităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate.

  Eficientizarea proceselor de comunicare online, în urma digitizării fondului de arhivă şi utilizării electronice a registrelor actelor de stare civilă, au demonstrat rezultate vădite pentru instituție și societatea civilă.

  În concluzie desfășurarea proiectului de digitizare a fondului de arhivă deținut de SSC, a avut drept rezultat modernizarea proceselor de prestare a serviciilor de stare civilă, simplificarea comunicării electronice şi furnizării informaţiei în cadrul SSC, în scopul creşterii calităţii, eficienţei şi tendinţei continue de reformare a serviciilor de stare civilă operative şi accesibile pentru cetăţeni.

  În acest sens SSC va răspunde şi în continuare, astfel, nevoilor permanente de adaptare a instituţiei la schimbările în domeniu, precum şi direcţiilor de acţiune din planul de guvernare a Republicii Moldova.


Inapoi
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele