Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Înregistrarea actului de naştere, cu eliberarea certificatului

 

 

 

Informaţii generale

 

Înregistrarea actului de naştere reprezintă procedura de înregistrare a nou-născutului în baza declaraţiei despre naştere a părinţilor, a unuia dintre ei sau a altor persoane împuternicite conform condiţiilor şi  termenului stabilit de legiuitor.

 

Actul de naştere reprezintă actul de stare civilă întocmit pe un formular tipizat, de model unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care confirmă faptul naşterii titularului acestuia.

 

 Sus

 

 

 Declaraţia de naştere

 

Obligaţia de a declara naşterea copilului o au părinţii sau unul dintre ei.

 

În cazul imposibilităţii prezentării personale a părinţilor, declaraţia de naştere se face de către:

 • rudele părinţilor;
 • o persoană împuternicită de părinţii copilului;
 • administraţia unităţii sanitare în care s-a produs naşterea sau în care se află copilul;
 • autoritatea tutelară.

 

 Sus

 

 

Termenul depunerii declaraţiei de naştere

 

Termenul acordat pentru declararea naşterii şi înregistrarea actului de stare civilă este de cel mult 3 luni din ziua naşterii copilului.

 

! Atenţie:
În conformitate cu prevederile art. 184/1 a Codului cu privire la contravenţii administrative, nerespectarea fără motiv întemeiat de către părinţi sau  persoanele care îi înlocuiesc a termenului de depunere a declaraţiei cu privire la naştere - atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece la cincizeci de unităţi convenţionale.

 

! Atenţie:
Persoana care a găsit un copil abandonat este obligată să anunţe în termen de 24 de ore poliţia şi să prezinte copilul cu toate obiectele şi înscrisurile aflate asupra lui.

 

 Sus

 

 

Locul depunerii declaraţiei de naştere

 

 Declaraţia privind înregistrarea naşterii poate fi depusă:

 

Începînd cu anul 2008 dispuneţi de posibilitatea de a obţine certificatul de naştere a copilului Dumneavoastră pînă la momentul externării din instituţia medicală!

 

În acest scop urmează să apelaţi la Biroul specializat de înregistrare a actelor de stare civilă în cadrul instituţiilor medico-sanitare în care s-a produs naşterea.

 

 Sus

 

 

Înscrierea datelor despre părinţi

 

Datele privind mama se înscriu în actul de naştere în baza certificatului medical constatator de naştere.

 

Copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau decesului soţului mamei copilului are ca tată pe soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul. Datele despre tata se înscriu în acest caz în baza actului de căsătorie.

 

Prezumţia de paternitate a soţului (fostului soţ) poate fi înlăturată printr-o declaraţie a soţilor (foştilor soţi) depusă personal. În cazul în care soţii (unul din ei) nu se pot prezenta personal, declaraţia se autentifică notarial şi se expediază la organul de stare civilă.

 

Dacă părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, datele despre tată pot fi înscrise în baza declaraţiei  privind stabilirea paternităţii.

 

Declaraţia comună a mamei şi tatălui copilului privind paternitatea poate fi depusă la serviciul stare civilă teritorial şi pînă la naşterea copilului.

 

În cazurile cînd mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută ori cînd nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărîrea instanţei judecătoreşti dacă lipseşte un astfel de acord.

 

Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea poate fi stabilită de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului.

 

În cazul naşterii copilului din părinţi necăsătoriţi între ei, dacă lipseşte cererea comună a părinţilor sau hotărîrea instanţei judecătoreşti privind stabilirea paternităţii, numele de familie al tatălui se înscrie după numele de familie al mamei, iar prenumele tatălui - la indicaţia mamei sau a persoanei care face declaraţia de naştere. Înscrierea datelor privind tatăl copilului în acest caz nu poate împiedica stabilirea ulterioară a paternităţii.

 

La dorinţa mamei, rubrica privind datele despre tatăl copilului din actul de naştere poate rămîne necompletată, fapt ce se consemnează la rubrica "Menţiuni".

 

 Sus

 

 

Înscrierea numelui de familie şi a prenumelui copilului

 

Copilul dobîndeşte numele de familie al părinţilor săi.

 

Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, copilul va lua numele tatălui sau al mamei, în baza acordului comun al acestora.

 

Prenumele copilului  poate fi simplu sau compus din două prenume, potrivit voinţei ambilor părinţi.

 

Organul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole.

 

În caz de litigiu între părinţi privind numele şi/sau prenumele copilului, decide autoritatea tutelară.

 

 Sus

 

 

Documente ce se prezintă la înregistrarea naşterii

 

 

 Pentru înregistrarea naşterii sunt necesare următoarele acte :

 • declaraţia despre naştere;
 • certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
 • actele de identitate a părinţilor sau a unuia dintre ei;
 • certificatul de căsătorie a părinţilor,

 şi după caz:

 • declaraţia privind stabilirea paternităţii, în cazul cînd părinţii nu se află în căsătorie;
 • cererea mamei solitare privind înscrierea datelor despre tată, în cazul cînd mama este necăsătorită;     
 • certificatul de divorţ, dacă din momentul desfacerii căsătoriei pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
 • certificatul de deces al soţului, dacă din momentul decesului pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
 • actul de identitate al solicitantului.

 

În cazuri speciale se depun următoarele acte:

 • proces-verbal, privind înregistrarea naşterii unui copil găsit sau abandonat;
 • hotărîrea judecătorească privind stabilirea faptului naşterii copilului de către o femeie concretă.

 

 Sus

 

 

Termen şi costul înregistrării naşterii

 

 Înregistrarea naşterii se efectuează gratuit în ziua adresării.

 

 Sus

 

 

Modelul certificatului şi extrasului de pe actul de naştere

 

 

 

 Modele  Denumirea
Свидетельство о рождении Certificat de naştere
Format: A5
Архивная выписка из записи акта о рождении Extras de pe actul de naştere
Format: A5

 

 Sus

 

 

Servicii complimentare

 

 La solicitarea serviciului privind înregistrarea naşterii puteţi beneficia de următoarele servicii complimentare:

 

  Sus

 

 

      Adresaţi o întrebare 

 

 

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele