Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială

 

 
 
 
 
 
 
Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în străinătate în conformitate cu normele moldoveneşti (exprimînd dovada lipsei impedimentelor la căsătorie), eliberat în temeiul actelor de stare civilă, destinat utilizării în statele: Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia şi Germania care formează domeniul teritorial al Convenţiei  CIEC nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială semnată la Munich la 5 septembrie 1980, fără legalizare/apostilare şi traducere.
Certificatul este redactat în limbile oficiale ale statelor părţi la Convenţie şi în limba engleză.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificatul de capacitate matrimonială se eliberează la solicitarea:
- titularului certificatului de capacitate matrimonială, persoana fizică majoră, cetăţean al Republicii Moldova, apatrid sau refugiat, rudelor de gradul I;
 
 
 
 
 
 
     

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte:
-         cererea de modelul respectiv; Download in Adobe PDF
-         actele de identitate ale viitorilor soţi;
-         actele care fac dovada încetării căsătoriilor anterioare ale viitorilor soţi;
-         în cazul reprezentării, actul de identitate (original sau copie) al reprezentantului şi dovada împuternicirii în original şi copie (procura autentificată notarial);
-         dovada achitării taxei pentru serviciu, conform termenului de eliberare.
 
În conformitate cu  prevederile Convenţiei nr.20, semnată la Munich la                             5 septembrie 1980, pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, în procesul de perfectare a acestuia este utilizată informaţia atît din documentele cetăţeanului Republicii Moldova, cît şi a viitorului soţ, cetăţean străin, condiţionată de completarea obligatorie a rubricilor conţinute în acest document.
 
 
 
 
 
Astfel, pentru recunoaşterea şi producerea efectelor juridice pe teritoriul Republicii Moldova şi punerea în aplicare a documentelor oficiale întocmite de către autorităţile străine, acestea urmează a fi apostilate, traduse şi autentificate notarial. Apostila se aplică pe documentele emise de către ţările care fac parte din Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.
Pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, în căzul încheierii căsătoriei între un cetăţean al Republicii Moldova cu un cetăţean străin, este necesar prezentarea următoarelor documente al cetăţeanului străin:
1.     copia paşaportului autentificată notarial, apostilată/supralegalizată în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) traduse în limba de stat şi autentificate notarial.
2.     certificatul privind starea civilă, eliberate de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, acestea fiind apostilate/supralegalizate în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) traduse în limba de stat şi autentificate notarial.
3.     actele care fac dovada încetării căsătoriei,(ex: hotărîrea de judecată privind desfacerea căsătoriei sau certificatul de deces al soţului), apostilat/supralegalizat în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte) traduse în limba de stat şi autentificate notarial.
Atenţie! Actele emise de către autorităţile statelor care nu sînt parte la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, (ex: Iordania, Canada, Kuweit, Liban, Libia, Emiratele Arabe Unite, Siria etc.) destinate utilizării pe teritoriul Republicii Moldova sau care au formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la aceasta, (ex: Germania), vor urma procedura de supralegalizare.
Nu necesită supralegalizare/apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor state1:
§membre Comunităţii Statelor Independente,
§Letonia,                  
§Lituania,                 
§România,
§Republica Cehă, 
§Ucraina,
§Federaţia Rusă,
§Republica Slovacă. 
Pe teritoriul Republicii Moldova produc efecte juridice fără a fi supralegalizate/apostilate şi traduse  extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de către organele competente ale următoarelor state străine2:
 
 

Germania

Austria

Belgia

Spania

Grecia

Italia

Luxembourg

Olanda

Portugalia

Elveția

Turcia

Republica Moldova

 
 
 
 
 
1Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.
 

2Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă  nr. 16 semnată la Viena 08.09.1976

 

1.     Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor mun. Chişinău, str. M.Viteazu, 11/1, etaj II. Telefon de contact: 257-180; 257-186; 257-165
2.     Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
 
 
 
 
Luni-Vineri
08:00-12:00    depunerea cererilor
luni-joi
13:00-16:30    eliberarea documentelor
Pauză:
12:00-13:00
 
 
 
 
Termenele
Costul
1 oră
500 lei
24 ore
350 lei
5 zile
250 lei
15 zile
150 lei
30 zile
50 lei
 
Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă şi se realizează de către  Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor a Serviciului Stare Civilă  (mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul 11/1, tel. 257-185, 257-187, 257-189) şi Oficiul stare civilă.
Înmînarea/remiterea certificatului de capacitate matrimonială solicitanţilor aflaţi în străinătate, ţine de competenţa Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova
 
*În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).
   Sus
 
* Înlesniri
 
Mai multe categorii de persoane beneficiază de înlesniri la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială:
 
 • Invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • Participanţii la al II-lea război mondial;
 • Pensionarii de vîrstă;
 • Părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • Copiii orfani;
 • Participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • Cetăţenii R. M. care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.
 
 *În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.
            Sus
 
 
Servicii complimentare 
 
- Programarea cetăţenilor pentru depunerea cererilor de eliberare a entelor de stare civilă;
 
- Întocmirea de către OSC, SSC a cererii de solicitare a documentelor de stare civilă;
 
- Identificarea de către SSC a actului de stare civilă la cererea personală în scris – în baza registrelor de care dispune Direcţia registre stare civilă a Serviciului Stare Civilă;
 
- Identificarea de către SSC a actului de stare civilă prin legătură telefonică cu oficiile stare civilă din Republica;
         
- Întocmirea şi expedierea interpelărilor de solicitare a certificatului de stare civilă şi/sau a extrasului de pe actul respectiv.
 
Tarifele şi durata prestării serviciilor - http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/eliberare;
Programul de lucru al Direcţiei audienţă şi eliberarea documentelor şi a Subdiviziunilor teritoriale - http://www.starecivila.gov.md/programare;
Condiţii de prestare a serviciilor - http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/eliberare.

Model de cereri http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/modele;

 
 
 
 
 

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele