Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Eliberarea avizului privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui


 

 

Informaţii generale

 

 

Avizul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui reprezintă actul de stare civilă care confirmă sau infirmă faptul schimbării numelui şi/sau prenumelui titularului acestuia. În special, avizul este destinat pentru utilizare în străinătate.  

 

 

 Sus

 

 

Modele

 

 

Aviz privind infirmarea schimbării numelui şi/sau prenumelui

Aviz privind infirmarea schimbării numelui şi/sau prenumelui
Format: A5

Aviz privind afirmarea schimbării numelui şi/sau prenumelui

Aviz privind afirmarea schimbării numelui şi/sau prenumelui
Format: A5

 

 

 

Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

 

Avizul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui este eliberat următoarelor categorii de persoane:

 

 • titularului avizului, rudelor de gradul I şi II pe linie dreaptă, rudelor de gradul I pe linie colaterală, precum şi soţului/soţiei  acestuia (pentru cazuri excepţionale argumentate în scris);
 • reprezentantului acestuia:
  • părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare în cazul persoanelor ce nu deţin capacitate deplină de exerciţiu (minorul, persoana limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti);
  • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

 

 

  

 

Sus

  

Acte necesare eliberării

 

 

Pentru eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 

 • cererea de modelul stabilit ;
 • actul de identitate al titularului;
 • dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a.
 • certificatele de stare civilă deţinute, care constituie temei pentru confirmarea sau infirmarea schimbării numelui şi/sau prenumelui (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de divorţ, certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui);
 • declaraţia personală a titularului/solicitantului cu privire la schimbarea sau neschimbarea numelui şi/sau prenumelui
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • bonul privind achitarea taxei pentru serviciile prestate.

 

 Sus

 

 

Termenele, costurile şi locul eliberării*

 

  Eliberarea avizului privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelu

 

Termenele

Costul serviciului

În mod ordinar:

2 luni

gratuit

În mod de urgenţă:

30 zile

40 lei

15 zile

120 lei

5 zile

200 lei

24 ore

280 lei

1 oră

400 lei

 

* În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

 

 

 Sus

 

 

Înlesniri*

 

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

 

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

 

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 

 Sus

 

Servicii complimentare*

 

 

La solicitarea serviciului privind eliberarea extrasului de pe actul de stare civilă puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

 

 

 

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebare

 Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele