Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Întocmirea şi expedierea interpelărilor de solicitare a certificatului de stare civilă şi/sau a extrasului de pe actul respectiv

 

Informaţii generale

 

 

Serviciul dat reprezintă o procedură de întocmire şi de expediere, de către funcţionarul OSC sau SSC, a interpelărilor de solicitare a actelor de stare civilă la organul de stare civilă care deţine actul în cauză.

 

Pot fi solicitate certificatele de stare civilă şi/sau extrasele de pe actele de stare civilă care au fost înregistrate atît pe teritoriul Republicii , cît şi în străinătate (statele membre ale CSI şi alte state) nemijlocit prin intermediul organelor de stare civilă.

 

Asistenţa juridică internaţională între state, în ceea ce priveşte solicitarea actelor de stare civilă, se acordă în modul stabilit de normele dreptului internaţional.

 

 Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

Serviciul dat se prestează următoarelor categorii de cetăţeni:

 

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

Sus

 

 

Acte necesare

 

 

Pentru întocmirea şi expedierea a cererii de solicitare a certificatului de stare civilă şi/ sau a extrasului de pe actul respectiv, solicitantul va prezenta următoarele acte:

 

 

 • cererea de modelul respectiv (în cazul înregistrării actului de stare civilă pe teritoriul Republicii )(naştere , căsătorie , divorţ , deces , schimbarea numelui şi/sau prenumelui , cu indicarea obligatorie a termenului de eliberare a documentului şi a codului personal (IDNP);
 • interpelarea de modelul stabilit (în cazul înregistrării actului de stare civilă în străinătate);
 • actul de identitate (original şi copie) al titularului duplicatului sau al persoanei care îl reprezintă;

 

şi după caz:

 

 • dovada împuternicirii reprezentării (certificatul de naştere, în caz cînd se solicită eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

 

 Sus

 

 

Costurile şi locul eliberării*

 

 

Termenele Costul
În Republica :
în ziua adresării 20 lei
În străinătate:
în ziua adresării 50 lei

  

Serviciul poate fi solicitat:

 

 

*În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

 

 

 Sus

 

 

Înlesniri*

 

Sunt scutiţi  de plata tarifului pentru serviciile prestate următoarele categorii de persoane fizice:

 

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

 

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 

 

 Sus

 

 

 

Adresaţi o întrebare
Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele