Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Identificarea de către SSC a actului de stare civilă prin legătură telefonică cu oficiile stare civilă din Republica Moldova 

Informaţii generale

 

 

Identificarea actului de stare civilă prin legătură telefonică cu oficiile stare civilă reprezintă o procedură de verificare şi precizare suplimentară a informaţiei furnizate de solicitant, în cazul lipsei sau neidentificării actului de stare civilă în arhiva Direcţiei registre stare civilă a Serviciului Stare Civilă.

 

Serviciul menţionat este prestat la executarea cererilor de solicitare a actelor de stare civilă, în scopul anumitor precizări şi executării competente a cererilor.

 

 

Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

 

Serviciul dat se prestează următoarelor categorii de cetăţeni:

 

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de
  exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 •  reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

Sus

 

 

Acte necesare eliberării

 

 

Prestarea serviciului urmează s-o solicitaţi de la funcţionarul Serviciului Stare Civilă.

 

 

Sus

 

 

Termenele, costurile şi locul eliberării*

 

 

în ziua adresării - 20 lei

 

 

Serviciul poate fi solicitat:

 

*În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

 

 

Sus

Înlesniri*

 

 

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

 

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 

 

Sus

 

 

Adresaţi o întrebareInapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele