Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Identificarea de către SSC a actului de stare civilă la cererea personală în scris – în baza registrelor de care dispune Direcţia registre stare civilă a Serviciului Stare Civilă

 

 

 

Informaţii generale

 

 

Identificarea actului de stare civilă reprezintă o procedură de verificare suplimentară a informaţiei furnizate de solicitant, în baza registrelor ce se află în păstrare la Direcţia registre stare civilă a Serviciului Stare Civilă.

 

Identificarea de către SSC a actului de stare civilă se efectuează în urma prestării serviciului de solicitare a actelor de stare civilă, în cazul constatării lipsei a actului de stare civilă. În acest caz verificarea este efectuată în temeiul informaţiilor suplimentare expuse de solicitant.

 

Serviciul menţionat prestat complementar la serviciile de eliberare a duplicatului certificatului de stare civilă, extrasului de pe actul de stare civilă şi extrasului multilingv de pe actul de stare civilă este gratuit (în limitele verificărilor pentru perioada de 2 ani de zile pînă şi 2 ani de zile după anul indicat de solicitant în cererea respectivă).

 

 

 Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

 

Serviciul dat se prestează următoarelor categorii de cetăţeni:

 

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de
  exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 •  reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

 Sus

Acte necesare eliberării

 

 

Prestarea serviciului urmează s-o solicitaţi de la funcţionarul organului de stare civilă.

 

 

 Sus

 

 

Termenele, costurile şi locul eliberării*

 

 

în ziua adresării - 10 lei pentru fiecare an verificat

 

 

Serviciul poate fi solicitat:

 

 

 *În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

 

 

 Sus

 

 

Înlesniri*

 

 

Sunt scutiţi  de plata tarifului pentru serviciile prestate următoarele categorii de persoane fizice:

 

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii R. M. care au participat la conflictele armate în interesul Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

*În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008).

 

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebare

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele