Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Acte internationale

Titlu
Download
Declaraţia universală a drepturilor omului
aderarea prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990, Tratate Internaţionale (TI) 1998, vol.1
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
ratificarea prin Hotărârea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990, TI 1998, vol.1
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului
aderarea prin  Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 12.12.1990, TI 1998, vol.1
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Convenţia de la Minsk cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
ratificarea prin Hotărârea Parlamentului nr. 402-XIII din 16.03.1995, TI  1999, vol.16
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Protocol la Convenţia de la Minsk privind asistenţa juridică în materie civilă, familială şi penală
ratificarea prin Legea nr. 164-XV din 04.04.2003, TI 2006, vol.37
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă
aderarea prin Legea nr. 4-XVI din 07.02.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova (MO) nr. 37-39 din 22.02.2008
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă
aderarea prin Legea nr.(
Скачать in Adobe PDF
 
Tratat între Republica Moldova şi Letonia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
ratificarea prin Hotărârea Parlamentului nr. 1487-XIII din 10.06.1993, TI 1999, vol.19
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Tratat între Republica Moldova şi Lituania cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
ratificarea prin Hotărârea Parlamentului nr. 1487-XIII din 10.06.1993, TI 1999, vol.19
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Tratat întreRepublicaMoldova şiFederaţiaRusă cuprivirelaasistenţajuridică şiraporturilejuridice înmateriecivilă, familială şipenală
ratificarea prin Hotărârea Parlamentului nr. 1487-XIII din 10.06.1993, TI 1999, vol.19
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Tratat întreRepublicaMoldova şiRomâniaprivindasistenţajuridică înmateriecivilă şipenală
ratificareaprinHotărîreaParlamentuluinr. 1018-XIIIdin 03.12.1996, TI 1999, vol. 20
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Acord între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
ratificarea prin Hotărârea Parlamentului nr. 1017-XIII din 03.12.1996, TI 2002, vol. 29
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Tratat între Republica Moldova şi Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
ratificarea prin Hotărârea Parlamentului nr. 33-XVI din 14.04.2005, TI 2006, vol. 36
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Tratat întreURSS şiRepublicaSocialistă Cehoslovaciaprivindasistenţajuridică şiraporturilejuridice înmateriecivilă, familială şipenală
semnatlaMoscovala 12 august 1982, aplicareaprinsuccesiune întreRepublicaMoldova şiRepublicaCehă, precum şi întreRepublicaMoldova şiRepublicaSlovacă
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
Convenţia CIEC nr. 20
    cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială semnată la Munich la 5 septembrie 1980                                                                 
 
Скачать in Microsoft Word 97-2003
Скачать in Adobe PDF
 
 
 
 
 
 

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele