Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Secţia secretariat

 

Funcţiile de bază ale Secţiei secretariat
 
1. Exercită funcţiile şi atribuţiile sale în strictă conformitate cu actele normative în domeniu, precum şi cu Regulamentul intern al Serviciului Stare Civilă (în continuare SSC):
-    Asigură respectarea procedurii legale de organizare a procesului de prelucrare şi circulaţie a corespondenţei;
 -    Gestionează poşta electronică oficilală a SSC;
- Asigură gestionarea eficientă a procesului de administrare a programului automatizat de evidenţă şi control - ,,Secretariat” şi exercită în baza datelor incluse în program monitorizarea respectării de către funcţionarii responsabili a termenului prevăzut de lege pentru executarea documentelor;
- Asigură perfectarea procesului de prelucrare a corespondenţei, precum şi îndeplinirea integrală şi operativă a sarcinilor;
-    Acordă asistenţă informaţională şi metodică persoanelor responsabile de ţinerea lucrărilor de secretariat în cadrul subdiviziunilor SSC şi oficiilor stare civilă teritoriale ale SSC.
 
Atribuţiile principale ale Secţiei secretariat
 
2.    Atribuţiile Secţiei sunt:
-    Examinează detaliat corespondenţa în vederea asigurării corespunderii acesteia Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie, precum şi Instrucţiunilor-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993.
-   Participă la verificarea activităţii oficiilor stare civilă pe domeniul asigurării lucrării de secretariat;
- Asigură recepţionarea, înregistrarea, evidenţa, păstrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, atît pe format de hîrtie cît şi electronic, în strictă conformitate cu actele normative în vigoare;
-     Organizează multiplicarea documentelor;
-   Examinează şi soluţionează problemele aferente corespondenţei, în limita competenţei sale;
- Prezintă conducerii SSC propuneri de rigoare în vederea organizării şi optimizării lucrărilor de secretariat;
-     Elaborează, modifică, implementează şi asigură respectarea Nomenclatorului dosarelor nesecrete utilizate în lucrările de secretariat al subdiviziunilor centrale, a Nomenclatorului Tip al dosarelor oficiilor stare civilă ale SSC, precum şi altor acte normative departamentale privind reglementarea lucrărilor de secretariat;
-     Asigură păstrarea şi aplicarea ştampilei SSC în strictă conformitate cu rigorile legislaţiei în vigoare;
-   Asigură înregistrarea, distribuie şi asigură evidenţa ordinelor şi indicaţiilor conducerii SSC;
-   Asigură familiarizarea noilor angajaţi ai Secţiei cu prevederile actelor normative în vigoare privind ţinerea lucrărilor de secretariat;
3.    Exercită şi alte atribuţii stabilite de legislaţie.
 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele