Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Direcţia sisteme informaţionale stare civilă

 

 

Direcţia sisteme informaţionale stare civilă

 

 
 
 

Sarcinile de bază:

 

 
dezvoltarea sistemelor informaţionale starea civilă şi implementarea serviciilor electronice specializate prestate populaţiei, precum şi studierea practicilor avansate şi a realizărilor tehnico-ştiinţifice în domeniul implementării şi exploatării sistemelor informaţionale;
 
asigurarea calităţii şi integralităţii resurselor informaţionale stare civilă prin urmărirea corectitudinii informaţiilor stocate, prin respectarea termenilor de realizare a măsurilor;
 
elaborarea programelor tehnice de uz intern şi gestionarea echipamentului tehnic (tehnica de calcul şi echipament telecomunicaţii).
 
 
 

Atribuţiile funcţionale:

 

 

 

 

coordonează şi supraveghează procesul de creare a fondului de arhivă electronic al registrelor de stare civilă din Republica Moldova;
 
iniţiază elaborarea documentaţiei tehnice destinate elaborării programelor tehnice în cadrul conturului funcţional „Acte de stare civilă” al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Populaţiei” (SIA „RSP”), precum şi avizează proiectele sarcinilor tehnice;
 
desfăşoară testarea experimentală a programelor tehnice în cadrul conturului funcţional „Acte de stare civilă” al SIA „RSP”;
coordonează acţiunile destinate elaborării şi implementării serviciilor electronice de stare civilă;
 
asigură actualizarea informaţiei şi perfecţionarea paginilor-web ale SSC de pe site-ul oficial al MDI;
 
elaborează formularelor tipizate utilizate în activitatea sistemului organelor şi deţine biblioteca formularelor respective;
verifică lunar procesul de automatizare şi stocare în Depozitul Central de Date al MDI, a actelor de stare civilă şi avizelor medicale de către organele de stare civilă;
 
întreprinde măsurile referitoare la remiterea completă şi în termen a reestrelor formularelor electronice;
 
automatizează şi modifică, în cazuri excepţionale, actele de stare civilă şi avizele medicale ale organelor de stare civilă;
 
organizează procesele de imprimare, repartizare şi evidenţă a Certificatelor de atribuire persoanei fizice a numărului de stat de identificare (C1/2002);
 
elaborează concluzii privind calitatea şi integralitatea informaţiei din Depozitul Central de Date al MDI;
 
organizează consultaţii telefonice pentru funcţionarii organelor de stare civilă privind utilizarea sistemelor informaţionale stare civilă;
 
coordonează activităţile destinate asigurării plenitudinii înregistrării naşterilor şi deceselor de către organele de stare civilă;
 
efectuează supravegherea, în limitele competenţei, a activităţile oficiilor stare civilă;
 
evaluează necesitatea şi organizează cursurile de perfecţionare a funcţionarilor organelor de stare civilă în domeniul tehnologiilor info-comunicaţionale;
 
sistematizează şi formulează propuneri privind elaborarea şi/sau modificarea clasificatorilor utilizate în programele tehnice în cadrul conturului funcţional „Acte de stare civilă” al SIA „RSP”;
 
elaborează programele tehnice de complexitate redusă destinate utilizării interne în cadrul SSC şi asigură funcţionarea acestora;
 
elaborează politici în domeniul procurării echipamentului tehnic destinat organelor de stare civilă;
asigură evidenţa echipamentului tehnic aflat în gestiunea subdiviziunilor centrale şi teritoriale ale SSC, precum şi controlul procesului de reparaţie a echipamentului menţionat;
 
instalarea şi transferul locurilor de muncă automatizate;  
 
coordonează activităţi de colaborare cu Comisia Internaţională de Stare Civilă;
 
exercitarea altor activităţi, la indicaţia directorului general al SSC, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi respectarea principiului delimitării competenţei funcţionale.
 


 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele