Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Direcţia registre stare civilă

 

 

Direcţia registre stare civilă

 

 

 
 
 
 

Sarcinile de bază:

 

 
formarea, păstrarea şi sistematizarea fondului de arhivă conform cerinţelor existente;
 
utilizarea fondului de arhivă;
 
identificarea actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, deces, divorţ, schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, adopţie, stabilire a paternităţii, acte transcrise, acte reconstituite);
 
actualizarea actelor de stare civilă;
 
executarea cererilor cetăţenilor cu privire la perfectarea documentelor de stare civilă (certificate, extrase, extrase multilingve, avize);
 
soluţionarea cererilor cetăţenilor de rectificare şi/sau completare a actelor de stare civilă conform onomasticii naţionale, actelor premergătoare;
 
executarea calitativă şi în termenii stabiliţi a corespondenţei oficiale;
 
verificarea autenticităţii documentelor de stare civilă;
 
asigurarea evidenţei şi păstrării formularelor documentelor de stare civilă de strictă evidenţă distribuite pentru utilizare;
 
implementarea în baza tehnologiilor informativ-comunicaţionale a unor mecanisme în scopul asigurării prestării serviciilor de stare civilă cetăţenilor.
 
 

Atribuţiile funcţionale:

 

 
asigură organizarea, sistematizarea, completarea, restaurarea, păstrarea, utilizarea registrelor actelor stare civilă;
 
verifică registrele de stare civilă în scopul identificării actelor respective, în baza cărora se vor elibera documente de stare civilă, informaţii solicitate;
 
prezintă informaţii referitoare la înregistrarea actelor de stare civilă, copii sau extrase de pe acestea la cererea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor tutelare precum şi la cererea altor organe de stare civilă;
 
execută avize cu privire la modificarea, anularea, completarea şi/sau rectificarea actelor de stare civilă din registrele respective;
 
operează menţiuni pe marginea actelor de stare civilă privitor la modificarea statutului civil al persoanelor în baza comunicărilor şi actelor de stare civilă întocmite de către misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova, instituţiile abilitate din străinătate;
 
soluţionează cereri de modificare a actelor de stare civilă conform onomasticii naţionale şi actelor premergătoare;
 
relevează şi soluţionează inexactităţile atestate în actele de stare civilă, solicitate de către cetăţeni în seturile de cereri;
 
asigură recepţionarea, integritatea şi securitatea cererilor cetăţenilor de prestare a serviciilor stare civilă, comandate prin intermediul Direcţiei audienţă şi eliberarea documentelor, corespondenţei de la Oficiile teritoriale din republică şi de la instituţiile abilitate din străinătate;
 
examinează şi execută cereri ale cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini sau apatrizilor, care domiciliază sau anterior au domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova, de solicitare a perfectării documentelor de stare civilă:
a)        certificate de naştere, căsătorie, divorţ, adopţie, stabilire a paternităţii, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces;
b)       extrase de pe actele de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, deces;
c)       avize cu privire la anularea, completarea şi/sau rectificarea actului de stare civilă;
d)       extrase multilingve de naştere, căsătorie, deces, destinate utilizării în străinătate, care nu necesită legalizare/apostilare şi traducere în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei Comisiei Internaţionale de stare civilă.
ţine evidenţa şi păstrează blanchete cu stemă de stat, distribuite pentru utilizare;
 
supraveghează respectarea regulilor de ţinere a corespondenţei cu autorităţile şi instituţiile publice, persoanele fizice şi juridice;
 
întocmeşte răspunsuri la interpelări oficiale şi alte documente oficiale;
 
utilizează programe tehnice şi sisteme informaţional-comunicaţionale în activitatea de prestare a serviciilor de stare civilă;
 
asigură prezentarea informaţiilor iniţiale, efectuarea verificărilor solicitate.
 
 


 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele