Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Direcţia exploatare şi dezvoltare a organelor de stare civilă

 

 

Direcţia exploatare şi dezvoltare a organelor de stare civilă

 

 
 
 

Sarcini de bază:

 

 

 

 

analiza apartenenţei, stării tehnice a încăperilor, utilajului, reţelelor inginereşti, comunicaţiilor oficiilor teritoriale şi asigurarea controlului de evidenţă şi exploatare raţională a încăperilor Serviciului Stare Civilă;
planificarea lucrărilor de reparaţii, reconstrucţii a clădirilor şi sistemelor inginereşti a subdiviziunilor teritoriale şi coordonarea procesului de încheiere a contractelor de arendă, de livrare a energiei electrice, termice, gazelor naturale, apei, canalizare şi evacuarea deşeurilor;
perfectarea şi păstrarea dosarelor de inventariere tehnică a clădirilor (încăperilor) şi adeverinţelor de proprietate a terenurilor aferente/clădirilor, aflate la balanţa Serviciului Stare Civilă;
analizarea, recomandarea şi supravegherea implementării planului de achiziţii publice, asistarea conducerii Serviciului Stare Civilă în ceea ce priveşte procesul de organizare a achiziţiilor publice şi întocmeşte rapoarte pentru autoritate responsabilă de achiziţii publice;
participarea în comisiile de primire-predare a spaţiilor la balanţa Serviciului Stare Civilă şi acordarea ajutorului practic la perfectarea pachetelor dedocumente respective;
expertiza contractelor de arendă, prestare a serviciilor comunale, verificarea procurării resurselor materiale necesare pentru asigurarea funcţionării Serviciului Stare Civilă;
 
 

Atribuţiile funcţionale:

 

 
elaborarea planurilor anuale şi trimestriale, pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea procedurilor de achiziţii publice;
participarea la elaborarea proiectelor de contract;
controlează executarea contractelor şi după caz, reprezintă interesele autorităţii la soluţionarea eventualelor litigii;
 
evaluarea, selectarea şi implementarea procedurii relevante de achiziţii;
 
planificarea şi dirijarea măsurilor de întreţinere a activităţii oficiilor teritoriale în perioada toamnă-iarnă;
 
 
stabilirea puterii contractuale a consumului de energie electrică, termică şi gaze naturale;
 
asigurarea activităţii secţiei, stabilirea sarcinilor, controlează activitatea şi evaluează performanţa acestora;
 
 
monitorizează şi coordonează activitatea personalului de deservire tehnică        din subdiviziunea respectivă;
 
 
      asigură îndeplinirea responsabilităţilor la timp şi calitativ;
 
înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a activităţii, soluţionează problemele apărute;
asigurarea ordinii în încăperile de serviciu şi pe teritoriu;
 
asigurarea procurării articolelor de birou, de uz casnic şi a altor bunuri necesare;
 
asigurarea întreţinerii instalaţiilor electrice şi exploatarea acestora în conformitate cu regulile de securitate;
 
elaborarea Regulamentelor tehnice şi securităţii la exploatarea instalaţiilor electrice şi Regulamentul de utilizare a energiei electrice, etc.;
 
conformarea solicitărilor şi eliberarea bunurilor materiale;
 
ţinerea evidenţei bunurilor materiale şi asigurarea păstrării acestora în condiţiile corespunzătoare;
 
eliberarea foilor de parcurs, carburanţii şi piese de rezervă, duce evidenţa lor;
 
organizarea reviziei tehnice, asigurarea obligatorie de răspundere civilă, deservirea tehnică, reparaţia curentă şi capitală a automobilelor pe parcursul anului;
 
verificarea permanentă a kilometrajului automobilelor, le aprovizionează cu inventarul necesar;
 
participarea în comisiile de primire-predare a spaţiilor la balanţa Serviciului Stare Civilă şi acordarea ajutorului practic la perfectarea pachetelor de documente respective;
expertiza contractelor de arendă şi de prestare a serviciilor comunale, acordate subdiviziunilor Serviciului Stare Civilă, coordonarea procesului de încheiere a contractelor de efectuare a expertizelor tehnice a construcţiilor;
 
coordonarea procesului de obţinere a condiţiilor tehnice pentru instalarea sistemelor autonome de încălzire şi de alimentare cu energie electrică a subdiviziunilor teritoriale.
 


 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele