Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Direcţia economico-financiară

 

 

Direcţia economico-financiară

 

 
 

Sarcinile de bază:

 

 

 

 

ţinerea evidenţei şi controlului încasării şi utilizării mijloacelor speciale, conform cerinţelor actelor normative în domeniu;
 
ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea dărilor de seamă, prezentarea acestora în termenele şi modul stabilit;
 
controlul permanent al respectării prevederilor Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Stare Civilă, iar în caz de necesitate, elaborarea propunerilor vizînd operarea, în modul stabilit, a modificărilor necesare.
 
 

Atribuţii funcţionale:

 

 
colaborează cu subdiviziunile structurale ale Serviciului, cu direcţiile şi secţiile Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor cît şi cu alte organe ale administraţiei publice;
 
planifică bugetul şi mijloacele speciale în vederea asigurării bunei funcţionări a Serviciului Stare Civilă;
 
organizează realizarea prevederilor legilor, actelor normative ce vizează domeniul economico-financiar.
 


 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele