Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Direcţia control şi metodologie

 


 
 

Direcţia control şi metodologie

 

 

 

 

 

Sarcinile de bază:
 

 

 • monitorizarea şi coordonarea activităţilor oficiilor stare civilă întru realizarea obiectivelor de bază ale Serviciului Stare Civilă, stipulate în regulamentul Serviciului Stare Civilă aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 82 din 31.01.2009;
 • supraveghează activitatea oficiilor stare civilă teritoriale, executarea de către acestea a ordinelor, dispoziţiilor, planurilor şi altor acte normative ale Ministrului Justiţiei şi Serviciului Stare Civilă.
 
 

Atribuţiile funcţionale:

 

 
 • asigurarea activităţilor metodice a oficiilor stare civilă, contribuind la realizarea principiului legalităţii în procesul exercitării funcţiilor de către întregul sistem al organelor de stare civilă;
 • organizarea controlului oficiilor stare civilă privind primirea, distribuirea şi utilizarea în modul stabilit a documentelor de strictă evidenţă;
 • verificarea legalităţii întocmirii actelor de stare civilă din republică precum şi cele înregistrate de oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate;
 • efectuarea verificării planificate a activităţii oficiilor de stare civilă şi în caz de depistare a încălcărilor, înaintarea propunerilor de rigoare conducerii Serviciului Stare Civilă;
 • organizarea controlului activităţii ce ţine de examinarea dosarelor de transcriere, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de înregistrare ulterioară a naşterii, decesului,  în vederea aprobării sau respingerii acestora şi generalizarea activităţii oficiilor stare civilă în acest domeniu;
 • acordarea ajutorului metodic oficiilor consulare şi misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate în vederea perfecţionării activităţii de stare civilă desfăşurate de către acestea;
 • întreprinderea măsurilor de rigoare privind anularea actelor de stare civilă înregistrate de către oficiile de stare civilă, în cazurile prevăzute de legislaţie.
 
 
 


 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele