Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Direcţia audienţă şi eliberare a documentelor

 

 Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor
 
 
 
Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor este organizată si funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova în materie de stare civilă şi este reprezentată de un şef şi un şef adjunct.
Şeful direcţiei, şeful adjunct, şefii de secţii, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire actele normative ale Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului, Dispoziţiile Directorului  şi directorului adjunct al Serviciului Stare Civilă.
 

Modalităţile de informare puse la dispozitia cetăţenilor sunt:   
 •  informarea directă prin intermediul serviciilor acordate;
 •  prin intermediul ghișeului de informații din sediul instituției: str.  Mihai Viteazul 11/1;
 •  prin pagina de internet www.stare-civila.gov.md;
 •  prin sistem telefonic de informare a cetăţeanului;
 •  prin portalul guvernamental  https://servicii.gov.md;
 •  prin rețelele de socializare ale Serviciului Stare Civilă
 

Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor funcţionează ca serviciu public de interes republican, desfăsurîndu-şi activitatea în baza următoarelor acte normative:

 

  Constituţia Republicii Moldova, Codul Familiei al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova „privind actele de stare civilă” nr.100-XV din 26 aprilie 2001, Instrucţiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă publicată în Monitorul Oficial nr.59-61 din 15.04.2005, Regulile privind modul de prestare a serviciilor de subdiviziunele aparatului Serviciului Stare Civilă aprobat prin Ordinul directorului general nr. 9 din 27.08.2008, Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 semnată la Viena la 8 septembrie 1976 privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă, Convenţia nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială semnată la Munich la 5 septembrie 1980, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 82 din 31.01.2008 cu privire la Serviciul Stare Civilă, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 738 din 27.06.2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă, alte acte normative.

  

Structura Direcţiei audienţă şi eliberarea documentelor:

 
-         Secţia avizarea documentelor
-         Secţia eliberarea documentelor
 
  

 Program de audiență:
 
Recepţionarea cererilor: Luni - Vineri, de la  08:00-12:00; 
                                       
Eliberarea documentelor: Luni - Joi 14:00-17:00; Vineri 13:00-15:00
 
Pauză de masă 12:00-13:00

 

 

 

  

Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor prestează următoarele servicii:

 

 eliberează avize cu privire la schimbarea sau neschimbarea numelui şi/sau a prenumelui;
 
 eliberează certificate privind starea civilă;
 
eliberează certificate privind lipsa impedimentelor pentru încheierea unei căsătorii;
 
eliberează extrase multilingve de pe actele de stare civilă conform Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr.16 semnată la Viena la         8 septembrie 1976;
 
eliberează certificate de capacitate matrimonială conform Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr.20 semnată la Munich la 5 septembrie 1980;
 
eliberează şi legalizează certificate (documente) de stare civilă pentru statele ce nu sînt parte la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei de supralegalizare actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (apostila);
 
eliberează certificate explicative;
 
eliberează certificate F3/a (certificat privind naşterea copilului de la mamă solitară);
 
eliberează alte documente, conform competenţei.
 


 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele