Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Direcţia asistenţă juridică

 

 
 

Direcţia asistenţă juridică

 

 
 
 

Sarcinile de bază:

 

 
asigurarea respectării legislaţiei de către funcţionarii organelor de stare civilă;
 
perfecţionarea cadrului normativ ce ţine de domeniul de stare civilă cu racordarea acestuia la standardele europene;
 
asigurarea legalităţii actelor administrative emise de organele de stare civilă;
 
apărarea drepturilor şi intereselor organelor de stare civilă în instanţele judecătoreşti şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
 
 
 

Atribuţiile funcţionale:

 

 
elaborarea sau participarea la elaborarea (analizarea, efectuarea expertizei juridice) a proiectelor de legi, hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, altor acte normative, precum şi diverse avize şi scrisori explicative întru asigurarea aplicării unitare a legislaţiei la soluţionarea tuturor problemelor ce ţin de competenţa organelor de stare civilă;
 
asigurarea expertizei juridice a tuturor proiectelor de ordine, instrucţiuni şi alte documente elaborate în cadrul SSC;
 
coordonează acţiunile legate de executarea procedurilor de achiziţii publice;
întocmeşte contracte, coordonează/avizează contractele încheiate de SSC cu persoanele fizice şi juridice;
 
examinarea şi întocmirea avizelor asupra proiectelor de acte normative şi alte acte ale administraţiei publice parvenite în adresa SSC;
 
coordonarea, la necesitate, a hotărîrilor judecătoreşti, ce urmează a fi executate de oficiile stare civilă, în vederea aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei specifice domeniului de stare civilă;
 
participarea, în caz de necesitate, la acţiunile de control ale activităţii organelor de stare civilă în privinţa respectării legislaţiei în procesul organizării activităţii de stare civilă, întocmind generalizări şi concluzii respective;
 
asigurarea reprezentării intereselor SSC în instanţele judecătoreşti, precum şi în alte organizaţii şi instituţii de stat sau obşteşti;
 
organizarea activităţii informaţionale vis-a-vis de legislaţia ce reglementează direct sau tangenţial activitatea organelor de stare civilă;
 
realizează şi alte atribuţii ce reies din prevederile stabilite pentru organizarea activităţii organelor de stare civilă.
 


 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele